I Redbex finns det en möjlighet att högerklicka en feature och öppna i ny instans. Detta öppnar featuren i ett nytt fönster, sparar man informationen i denna nya instans så kommer detta sparas mot “original featuren” (även om vi byter namn).

Detta kan vara användbart när man ska redigera en feature, men vill se original-data för att jämföra. När man ska göra det kan det vara bra att nyttja Redbex funktionalitet för att dela en arbetsyta, som syns på den tredje bilden.

open in new instance

En instans med en mängd observationer.

en feature

Dela av arbetsytan.

spara med split screen

Nu ser vi båda “instanserna”, det vi sparar kommer att sparas ner till original-instansen.

två features