Sedan release 2017-10-25 (Bluethroat) så har Redbex funktionalitet att i grafläget anpassa hur tidszoner och tidsoffet visas i grafen. Detta kan vara användbart för att bättre visualisera dataförändringar som har hänt i samband med vinter- och sommar-tid. Det kan också vara användbart om delar av, eller alla, observationer har rapporteras in i fel tidszon.

Nedan ska vi titta på ett exempel som kommer från tempereturmätning där logger har ställt tillbaka sin klocka från klockan 03:00 till klockan 02:00, och på så sätt har vi fått dubbla värden från 02:00 till 03:00. Lägg märke till att dom har olika offset.

Visar vi dom här observationerna utan tidsförskjutning kommer det se ut som nedan:

Nu har vi två andra alternativ, att förskjuta med hjälp av tidszon eller med hjälp av en specificerad offset, här ser vi tidszonsjustering. Då hamnar våra nya värden mellan 03 och 04, och då ligger temperaturen logiskt nog på 18 grader mellan 03 och 04.

Tidszonsförsjuktning

Vi kan också välja att specificera en offset som gäller alla värden oavsett vad dom har för inställning på observationerna. Nu ser vi att dom första värdena börjar klockan 01:00 istället för 02:00.

Offset konvertering

 

Här är ett annat exempel då vi med hjälp av antingen tidszonsförskjutning eller offset kan få en graf att se bättre ut vid till exempel sommar- och vintertid övergång.